Franjevački muzej Vukovar

Franjevački samostan u Vukovaru pretrpio je veliku štetu u Domovinskom ratu