Samostansku riznicu, u kojoj su smješteni najvrjedniji primjerci umjetničkog obrta i umjetnine na poseban način vezane za povijest samostana, čine tri cjeline: prva predstavlja zbirku liturgijskog posuđa i relikvijara od 16. do 20. stoljeća te slike Gospa od sedam žalosti, najstariji kult u gradu. Drugu cjelinu čini liturgijsko ruho: misnice, pluvijal i dalmatika od 18. do početka 20. stoljeća, dok je treća cjelina posvećena ostacima sarkofagarelikvijara i opreme patrona grada Vukovara, sv. Bone mučenika, te portret fra Josipa Jankovića, rođenog Vukovarca, čijom su zaslugom relikvije ovoga sveca 1754. godine donesene u Vukovar.

Riječ je o dragocjenoj vjerskoj, kulturnoj i povijesnoj baštini Vukovara i svega hrvatskog naroda. Ova riznica govori o našem stvaralaštvu, o vjeri, nadama i strahopoštovanjima, o našem trajanju i sudbini. Obnova spašenih umjetnina predstavlja stvarnu obnovu života u Vukovaru i u cijelome hrvatskom Podunavlju.