Sveti Bono, patron grada Vukovara, bio je rimski vojnik koji postaje kršćaninom i svećenikom u vrijeme cara Galiena, progonitelja kršćana, koji ga daje pogubiti mačem 1. kolovoza 260. godine. Na molbu fra Josipa Jankovića, rođenog Vukovarca, papa Benedikt XIV. daje relikvije tijela i krvi ovoga sveca crkvi sv. Filipa i Jakova u Vukovaru, što potvrđuje vjerodajnica izdana u Rimu 1753. godine. Svečevo tijelo u staklenom sarkofagu stiglo je Dunavom u Vukovar 24. lipnja 1754. godine i položeno na oltar sv. Josipa, gdje je izloženo javnom štovanju.

Tijelo sv. Bone bilo je odjeveno u bogato ukrašeno barokno ruho – djelo fra Crispinusa Zimmermanna porijeklom iz Bavarske. Dijelovi kacige i štita jedini su preostali ostaci opreme nakon oskvrnuća relikvija 1996. godine.