Vrijednost ugovora: 15.634.694,39 HRK 
Korisnik: Franjevački samostan Vukovar 
Operativni program: Konkurentnost i kohezija

Opis projekta: Rekonstrukcija i očuvanje kulturnih dobara Franjevačkog samostana u Vukovaru, kreiranje kulturno-turističkih sadržaja i znanstveno-edukativnih sadržaja te integriranje turističke ponude i poticanje suradnje ključnih dionika u zajednici. Franjevački samostan u Vukovaru zaštićeno je nepokretno kulturno dobro unutar kojeg se nalaze i četiri zbirke (inventar, knjige, grafike) koje su pojedinačno zaštićene kao pokretna kulturna dobra. Ovim se projektom obnavlja 5 kulturnih dobara (jedno nepokretno i 4 pokretna).

Broj ugovora: KK.06.1.1.01.0081

Naziv projekta:Integracija kulturne i povijesne baštine Franjevačkog samostana u turističku ponudu grada Vukovara

OIB tvrtke ili organizacije: 00278939822

Naziv tvrtke ili organizacije: Franjevački samostan Vukovar

Osoba za kontakt: Marija Lozo

Kontakt telefon: +385 32 441 381

Email: marija.lozo@arsillyrica.hr

Ostvaren u Projektu Integracija kulturne i povijesne baštine Franjevačkog samostana u turističku ponudu grada Vukovara.