Franjevački muzej Vukovar

ZNANSTVENI KOLOKVIJ „Franjevački muzej Vukovar. Povijest, kultura i identitet Vukovara kroz stoljeća“

Franjevački samostan u Vukovaru u suradnji s Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar – Područnim centrom Vukovar i Gradskim muzejom Vukovar u prigodi otvaranja Franjevačkoga muzeja organiziraju ZNANSTVENI KOLOKVIJ „Franjevački muzej Vukovar. Povijest, kultura i identitet Vukovara kroz stoljeća“ koji će se održati 7. svibnja (utorak) 2019. godine, s početkom u 10:00 sati u Franjevačkom samostanu u Vukovaru.

 

 

P R O G R A M

10:00 – 10:20

Pozdravne riječi uzvanika

10:20 – 10:40

Ruža Marić, prof.

„Uloga muzeja u očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta, s posebnim osvrtom na Franjevački muzej u Vukovaru“

10:40 – 11:00

Dr. sc. Dražen Živić i Vinko Živić

„Povijesni i demografski okvir razvoja Vukovara“

11:00 – 11:30

Stanka za osvježenje

11:30 – 11:50

Dr. sc. Vine Mihaljević

„Franjevci u Vukovaru – čuvari vjerskoga i nacionalnoga identiteta“

11:50 – 12:10

Dr. sc. Mateo Žanić

„Tragovi sjećanja u vukovarskoj materijalnoj baštini“

12:10 – 13:00

Rasprava

13:00

Domjenak